«Վահե Կարապետյան» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ հարկային պարտավորությունների, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության և այլ վճարների կատարման արտոնություն սահմանելու մասին