«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին