«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին