«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին