«Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին