«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին