«Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին