«Պետական վիճակագրության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին