Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006-2008թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին