Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003-2005թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին