«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին