«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին