«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին